• English
  • Rury osłonowe karbowane bezhalogenowe 320 N nierozprzestrzeniające płomienia – produkt na zamówienie